شماره حسابها


شماره حساب ها

در ایـن بـخـش اطـلـاعـات مـربـوط بـه شـمـاره حـسـاب هـای سـایـت جـهـت واریـز وجـه در اخـتـیـارتـان قـرار مـیـگـیـرد.

آموزش نتورک مارکتینگ

در روش پرداخت وجه از طریق واریز به حساب یا کارت به کارت کردن موارد زیر را حتما مورد توجه قرار دهید:

۱٫ برای واریز وجه از طریق انتقال کارت به کارت میتوانید از طریق کلیه خودپردازهای بانکی عضو شبکه شتاب در سراسر ایران، مبلغ سفارش خود را به شماره کارت موجود در این صفحه انتقال دهید.

دستگاه خودپرداز پس از انجامِ موفقیت آمیز عملیات کارت به کارت، برگِ رسیدی به شما تحویل می دهد که باید آن را نزد خود نگاه داشته و اطلاعات مندرج در آن را از طریق فرم موجود در صفحه تماس با ما ثبت نمایید تا خرید شما تکمیل گردد و سفارش شما ارسال گردد.

این اطلاعات شامل: کد رهگیری، زمان پرداخت و تاریخ پرداخت می باشد.

(توجه داشته باشید به جهت اطمینان بیشتر در هنگام عملیات پرداخت از این طریق، حتما نام صاحب حساب (مصطفی حیدری) را به دقت چک نمایید.)

 

۲٫ برای واریز وجه از طریق واریز به حساب هم میتوانید از طریق مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر ایران، مبلغ سفارش خود را به شماره حساب مندرج در همین صفحه واریز نمایید.
متصدی بانک، پس از انجامِ موفقیت آمیز عملیات واریز به حساب، رسیدی زرد رنگ به شما تحویل می دهد که باید آن رسید را نزد خود نگاه داشته و اطلاعات مندرج در آن را از طریق فرم موجود در صفحه تماس با ما ثبت نمایید تا خرید شما تکمیل گردد و سفارش شما ارسال گردد.

این اطلاعات شامل : کد رهگیری، زمان پرداخت و تاریخ پرداخت می باشد.

(توجه داشته باشید برای مبالغ بالا، به جهت اطمینان بیشتر، در هنگام پرداخت حتما از متصدی بانک درخواست کنید نام صاحب حساب (مصطفی حیدری) را به دقت چک نماید.)

 

شماره حساب ها

نام بانک صادر کننده

نام صاحب حساب

شماره حساب

شماره کارت

بانک ملت

مصطفی حیدری

۸۱۱۸۸۲۷۲۷۰

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۹۹۴۲-۹۳۲۸

 

دکمه بازگشت به بالا